mtg logo

Odvjetničko društvo u RH | Pravni savjet bez kompliciranja

tim prav(n)ih savjetnika

m&a

m&a

su ljudi. A mi ih poznajemo. Kao što znamo i pravo. Privatna, strateška preuzimanja, zajednički poduhvati, prekogranične transakcije, otkupi, ulaganja u start-upe, poslovanje fondova rizičnog i privatnog kapitala. Predlažemo strukture i osnivamo fondove. Pomažemo s odobrenjem koncentracija i pitanjima inozemnih ulaganja, poreznih, radno-pravnih pitanja i pranja novca.

corporate

trgovačko pravo

ugovori, radno pravo, usklađenost, javne nabave, pravo intelektualnog vlasništva, internetske i komunikacijske tehnologije, susreli smo se sa svime. Ali i više od toga, jer razvijamo programe edukacije, simulacije pretraga , dubinska snimanja i pregled korporativne usklađenosti s propisima.

banking

bankarsko pravo & financije

savjetujemo zajmodavce i zajmoprimce u financiranju društava ili projekata, izdavanju vlasničkih i dužničkih instrumenata duga, savjetujemo o dužničkim portfeljima, ishođenju suglasnosti regulatora i pri obvezama izvještavanja. Kada nastane problem, pomažemo u refinanciranju, naplati duga, restrukturiranju i oko stečajnih planova.

energy&infrastructure

energetika & infrastruktura

savjetovanje investitora u projektima obnovljivih izvora energije, plina, električne energije i naftnih derivata, trgovanju raznim robama, razvojem industrijskih i energetskih objekata. Tijelima javne vlasti pomažemo u izradi nacrta propisa i pravilnika, procjena učinaka propisa i pregleda usklađenosti, davanje tehničke pomoći javnim tijelima, razvoju politika, procedura i kapaciteta, izradi natječaja za koncesije, dozvola za istraživanje i eksploataciju rudnih dobara i kompleksnih infrastrukturnih radova.

beyond-legal

više od pukih propisa

razmišljamo strateški, koristimo napredne alate i globalne kontakate pravnika s kojima smo surađivali, uz pomoć čega pokušavamo razumjeti posljedice svakog izbora koji se nađe pred našim strankama.

Tena Tomek

PARTNER

Alumni Brasenose koledža na Oxfordu. Iskrena osoba. Njeno iznimno pravno znanje, strast i kreativnost su bitno doprinijeli našem rastu.

Josip Marohnić

PARTNER

Naš kolega s najviše iskustva zna prepoznati što je potrebno za postizanje dogovora. Kroz godine iskustva, Josip je prošao sve. Više od običnog prosjeka.

Tonka Gjoić Tomić

PARTNER

Kao najvažniji član našeg tima s jakim fokusom na ishod, daje ključan doprinos onome što danas predstavljamo. Ima brojne talente. Još uvijek ne nalazimo problem kojeg ne može riješiti.

Naš tim

Ulica Ante Kovačića 3, Zagreb, Hrvatska
info@mtg.hr